Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Tekat

by Salbiah Zaufi

Publisher - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

Category - General Novel

Azah sangat minat akan tekad, seni warisan turun temurun keluarganya. Salina, emaknya, bagaimanapun, mahu dia menumpukan perhatian pada pelajaran. Di mana tumpah kuah kalau bukan ke nasi, azah akhirnya berjaya memulakan perusahaan keluarga, seterusnya mengangkat seni tekat di peringkat antarabangsa.

Please login to borrow the book.